ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Importance measure of probabilistic common cause failures under system hybrid uncertainty based on bayesian network

Oparta na sieci bayesowskiej miara ważności probabilistycznych uszkodzeń spowodowanych wspolną przyczyną w warunkach niepewności hybrydowej systemu

 

Full text: 

 

Abstract: 

When dealing with modern complex systems, the relationship existing between components can lead to the appearance of various dependencies between component failures, where multiple items of the system fail simultaneously in unpredictable fashions. These probabilistic common cause failures affect greatly the performance of these critical systems. In this paper a novel methodology is developed to quantify the importance of common cause failures when hybrid uncertainties are presented in systems. First, the probabilistic common cause failures are modeled with Bayesian networks and are incorporated into the system exploiting the ƒα factor model. Then, probability-boxes (bound analysis method) are introduced to model the hybrid uncertainties and quantify the effect of uncertainties on system reliability. Furthermore, an extended Birnbaum importance measure is defined to identify the critical common cause failure events and coupling impact factors when uncertainties are expressed by probability-boxes. Finally, the effectiveness of the method is demonstrated through a numerical example.

Streszczenie: 

W przypadku nowoczesnych systemow złożonych, relacje zachodzące między komponentami mogą prowadzić do pojawienia się różnych zależności między ich uszkodzeniami, a tym samym do sytuacji w których kilka składowych systemu ulega uszkodzeniu jednocześnie w nieprzewidywalny sposób. Tego typu probabilistyczne uszkodzenia wywołane wspolną przyczyną (PCCF) mają ogromny wpływ na wydajność tych kluczowych systemowów. W przedstawionym artykule opracowano nową metodę szacowania ważności PCFF w sytuacjach, gdy w systemie występują niepewności hybrydowe. W pierwszej kolejności, PCFF zamodelowano za pomocą sieci bayesowskich i włączono do systemu wykorzystującego model współczynnika α. Następnie, wprowadzono przedziały prawdopodobieństwa, tzw. probability boxes (bound analysis method), w celu zamodelowania niepewności hybrydowych i kwantyfikacji wpływu tych niepewności na niezawodność systemu. Ponadto zdefiniowano rozszerzoną miarę ważności Birnbauma, ktora pozwala zidentyfikować krytyczne zdarzenia PCCF oraz czynniki, ktore je wywołały, w przypadkach, gdy niepewności wyrażone są za pomocą probability boxes. Skuteczność metody wykazano na przykładzie numerycznym.

Pages: 

112–120

DOI: 10.17531/ein.2020.1.13

Article citation info: 
Mi J, Li Y-F, Beer M, Broggi M, Cheng Y. Importance measure of probabilistic common cause failures under system hybrid uncertainty based on bayesian network. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2020; 22 (1): 112–120, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2020.1.13.