ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Improved fleet operation and maintenance through the use of low viscosity engine oils: fuel economy and oil performance

Poprawa efektywności eksploatacji floty dzięki zastosowaniu olejów silnikowych o niskiej lepkości: oszczędność paliwa i wydajność oleju

 

Full text: 

 

Abstract: 

For heavy-duty vehicles and road transportation, fuel consumption and associated CO2 emissions have been of great concern, which has led to the development and implementation of technologies to reduce their impact on the environment. Low viscosity engine oils have arisen as one proven cost-effective solution to increase the engine efficiency; however, for the heavy-duty vehicle segment, engine protection against wear is a priority for end-users, and therefore there is some reluctance to the use of that new oil formulations. In this study, eight lubricant oils, representative of the HTHS viscosity reduction that heavy-duty oils have been undergoing and new API CK-4 and FA-4 categories, were evaluated for fuel economy, oil performance and engine wear, in a long-term test involving a fleet of 49 heavy-duty vehicles of four different engine technologies, some of them with diesel fuel and others with compressed natural gas. Results of fuel economy were positive for most of the buses’ models. Regarding oil performance and wear, most of the formulations were found to be suitable for extended oil drain intervals (ODI); and although no alarming results were found, overall performance of the formulations of the fourth stage could lead to significant wear if the oil drain interval is extended. In this study, it should be noted that some of the information has been presented by the authors in other publications, here they are presented with the purpose of complementing the new results and summarize the entire test.

Streszczenie: 

W przypadku pojazdów o dużej ładowności, i transportu drogowego w ogóle, ważny problem stanowi zużycie paliwa i związana z nim emisja CO2, które wymagają opracowywania i wdrażania technologii zmniejszających ich wpływ na środowisko. Jednym ze sprawdzonych i finansowo korzystnych rozwiązań w tym zakresie są oleje silnikowe o niskiej lepkości, które zwiększają wydajność silnika. Jednak w segmencie pojazdów ciężkich, priorytetem dla użytkowników końcowych jest ochrona silnika przed zużyciem, co pociąga za sobą niechęć do stosowania tych nowych preparatów olejowych. W pracy, przedstawiono badania ośmiu olejów smarowych o obniżonej lepkości wysokotemperaturowej HTHS reprezentatywnych dla produkowanych obecnie kategorii olejów do pojazdów ciężkich, z uwzględnieniem nowych kategorii oleju API CK-4 i FA-4. Oleje oceniano pod kątem oszczędności paliwa, wydajności oleju i zużycia silnika w badaniu długoterminowym obejmującym flotę 49 autobusów o silnikach opartych na różnych technologiach, z których część była zasilana olejem napędowym a część sprzężonym gazem ziemnym. Wyniki dotyczące oszczędności zużycia paliwa były pozytywne dla większości modeli badanych autobusów. Jeśli chodzi o wydajność oleju i zużycie silnika, większość preparatów okazała się być przystosowana do dłuższych okresów wymiany oleju; chociaż nie zaobserwowano niepokojących wyników, to jednak ogólna wydajność preparatów w czwartym etapie testu, mogłaby prowadzić do znacznego zużycia silnika przy wydłużeniu okresu wymiany oleju. Część przedstawionych danych publikowaliśmy już w innych pracach. Niniejszy artykuł stanowi uzupełnienie poprzednich wyników oraz podsumowanie całego badania.

Pages: 

201–211

DOI: 10.17531/ein.2020.2.3

Article citation info: 
Macián V, Tormos B, Bastidas S, Pérez T. Improved fleet operation and maintenance through the use of low viscosity engine oils: fuel economy and oil performance. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2020; 22 (2): 201–211, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2020.2.3.