ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Stress-strength interference-based importance for series systems considering common cause failure

Ocena opartej na modelu obciążeniowo-wytrzymałościowym ważności elementów systemu szeregowego z uwzględnieniem uszkodzeń wywołanych wspólną przyczyną

 

Full text: 

 

Abstract: 

Series systems, whose structures are simple, are widely discovered in practical engineering, but the interdependency between the components is complex, such as common cause failure. With the consideration of the components’ strength, this paper focuses on ranking the importance measure of components considering the common cause failure based on the stress-strength interference (SSI) model. The weakest component can be identified by integrating the SSI model with the importance measure when the strength mean and variance of the component under the load stress is known. Firstly, the analytic methods are proposed to calculate the SSI-based importance of components in the series systems. Then, the monotonicity of SSI-based importance is analyzed by changing the strength mean or strength variance of one component. The results show that the SSI-based importance of components, whose parameters are changed, will reduce monotonically with the increase of strength mean or increase monotonically with the increase of strength variance. Finally, a component replacement method is developed based on the rules that both the importance of replaced component and the importance ranks should be unchanged after the replacement. SSI-based importance can help engineers to make maintenance decisions, and the component replacement method can increase the diversity of spare parts by finding the equivalent components.

 

Streszczenie: 

Systemy szeregowe, które są szeroko stosowane w praktyce inżynieryjnej, charakteryzują się prostą strukturą, jednak współzależności między ich elementami są złożone, czego przykładem są uszkodzenia wywołane wspólną przyczyną. Rozważając wytrzymałości składowych systemu, opracowano metodę szeregowania miar ważności składowych z uwzględnieniem uszkodzeń wywołanych wspólną przyczyną. Metoda ta pozwala zidentyfikować najsłabsze ogniwo systemu. Miarę istotności zintegrowano z modelem obciążeniowo-wytrzymałościowym (SSI), biorąc pod uwagę średnią i wariancję wytrzymałości elementu pod obciążeniem. W pierwszym kroku opracowano metody analityczne pozwalające na obliczanie opartej na SSI ważności elementów w systemach szeregowych. Następnie analizowano monotoniczność opartej na SSI ważności zmieniając średnią lub wariancję wytrzymałości jednego z elementów. Wyniki pokazują, że mierzona w oparciu o SSI ważność elementów, których parametry są zmieniane, maleje monotonicznie wraz ze wzrostem średniej wytrzymałości lub rośnie monotonicznie wraz ze wzrostem wariancji wytrzymałości. Na podstawie przeprowadzonych badań, opracowano metodę wymiany części, opartą na zasadzie polegającej na tym, że zarówno ważność zastąpionego elementu, jak i rangi ważności powinny pozostać niezmienione po wymianie. Możliwość określania ważności opartej na modelu SSI może pomóc inżynierom w podejmowaniu decyzji dotyczących konserwacji, zaś proponowana metoda wymiany elementów systemu pozwala zwiększyć różnorodność części zamiennych poprzez znalezienie równoważnych elementów.

 

Pages: 

241–252

 

DOI: 10.17531/ein.2020.2.7

Article citation info: 
Yu G, Du Y, Yan L, Ren F. Stress-strength interference-based importance for series systems considering common cause failure. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2020; 22 (2): 241–252, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2020.2.7.

 


SELECT PUBLICATION YEAR