ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 




http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com



Lista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 



Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Analiza niezawodności i zachowania kierowcy z wykorzystaniem testów na symulatorze pojazdu osobowegOO w scenariuszach systemu ACC

Driver reliability and behavior study based on a car simulator station tests in ACC system scenarios

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Obecnie zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS) stają się coraz popularniejszym elementem wyposażenia samochodów. Z procesem ich rozwoju wiąże się konieczność przygotowania modeli numerycznych i przeprowadzenie testów symulacyjnych, aby zapewnić bezpieczne wdrożenie systemów. Z faktu ich bezpośredniego powiązania z interfejsem człowiek- maszyna wynika potrzeba prowadzenia testów na symulatorze z udziałem ochotników. Są one niezbędne do sprawdzenia poprawności działania danego systemu, ale przede wszystkim do wykazania różnic w działaniu systemu i kierowcy w kontekście niezawodności człowieka. Prezentowane badania pokazują wyniki testów symulatorowych w dwóch scenariuszach: pozamiejskim i mieszanym. Testy składały się z klasycznych zadań, w których kierowca musiał utrzymywać bezpieczną, z góry określoną odległość od wiodącego samochodu. W rezultacie wyniki eksperymentów porównano z osiągami samochodu referencyjnego, wyposażonego w tempomat adaptacyjny tzw. ACC (Adaptative Cruise Control). Umożliwiło to ocenę kierowcy pod kątem jego niezawodności. Ponadto do analizy obciążenia uczestników zastosowano również testy kwestionariuszowe NASA TLX. Ostatecznie wyniki przejazdów uczestników testów porównano także z wynikami symulacji przeprowadzonej z wykorzystaniem modelu wirtualnego kierowcy (zbudowanego z użyciem logiki rozmytej). Model ten w przyszłości będzie mógł być wykorzystany do opracowania i rozwoju symulatora samochodowego wyposażonego w ADAS.

Abstract: 

Nowadays Advanced Driver Assistant Systems (ADAS) are becoming more popular in car equipment. During ADAS development process it is necessary to prepare numerical models and perform simulation tests, so the systems could be safely implemented. However, because these systems are directly connected to a human – machine interface, volunteer tests on a car simulator are conducted. They are indispensable for testing the correct operation of the system, but above all for showing differences in the operation of the system and a driver in terms of human reliability. Presented research shows results of simulator tests in two cases: extra - urban and mixed scenarios. The tests were classic, tracking tasks in which the driver was required to keep a safe, predefined distance from the leading car. Consequently, the results of experiments were compared to results of the reference car performance, i.e. the car equipped with Adaptative Cruise Control system. It made possible to assess the driver reliability. Moreover, questionnaire tests (NASA TLX) were also applied to assess subjects’ workload. Finally, results of volunteers’ rides were compared to results of a simulation with use a driver model based on fuzzy logic. This model, in the future, may be used in development of a car simulator equipped with ADAS.

Strony: 

511–521

DOI: 10.17531/ein.2019.3.18

Article citation info: 
Pap is M, Jastrzębski D, Kopyt A, Matyjewski M, Mirosław M. Driver reliability and behavior study based on a car simulator station tests in ACC system scenarios. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2019; 21 (3): 511–521, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2019.3.18.

 


SELECT PUBLICATION YEAR