ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Daochuan Ge

Metoda symulacji numerycznej oparta na pojęciu zakresów uszkodzeń sekwencyjnych służąca do obliczania niezawodności układów modelowanych metodą silnie sprzężonych dynamicznych drzew błędów

Zachowania uszkodzeniowe wielu działających w rzeczywistości układów są bardzo złożone i zależą od sekwencji w jakiej występują uszkodzenia. Zachowania takie można modelować za pomocą silnie sprzężonych dynamicznych drzew błędów (DFT). Istniejące podejścia do rozwiązywania DFT, takie jak metody markowowskie oparte na pojęciu przestrzeni stanów i metody oparte na zasadzie włączeń i wyłączeń mają swoje ograniczenia:albo borykają się z problemem eksplozji przestrzeni stanów albo są narażone na eksplozję kombinatoryczną. Dodatkowo, podejścia markowowskie stają się niedostępne, gdy elementy składowe mają niewykładnicze rozkłady czasu do uszkodzenia, co ma miejsce w przeważającej części układów spotykanych w rzeczywistości. Aby przezwyciężyć mankamenty powyższych metod, zaproponowano metodę symulacji numerycznej opartą na pojęciu zakresów uszkodzeń sekwencyjnych (sequence failure regions, SFR). Proponowana metoda znajduje zastosowanie w modelowaniu systemów nienaprawialnych o elementach, które charakteryzuje arbitralnie przyjęty rozkład czasu do uszkodzenia. Metodę można stosować w modelowaniu opartym zarówno na uogólnionej sekwencji niezdatności (generalizedcut sequence), jak również silnie sprzężonych DFT. Wyniki uzyskane w przedstawionym przykładzie potwierdzają zasadność proponowanego przez nas podejścia.

SFRs-based numerical simulation for the reliability of highly-coupled DFTS

The failure behaviors of many real-life systems are very complex and sequence-dependent, and can be modeled by highly-coupled dynamic fault trees (DFTs). Existing approaches for solving DFTs, such as Markov state-space-based or inclusion-exclusion based methods all have their disadvantages. They either suffer from the problem of state space explosion or are subjected to the combination explosion. Additionally, Markov-based approaches become unavailable when components follow non-exponential time-to-failure distributions which prevail in real-life systems. To overcome shortcomings of the methods mentioned above, SFRs (Sequence Failure Regions)-Based numerical simulation approach is first proposed. The proposed method is applicable for a generalized cut sequence as well as highly-coupled DFTs modeling non-repairable systems with arbitrary time-to-failure distributed components. The results of the validation example indicate the reasonability of our proposed approach.

A numerical simulation method for a repairable dynamic fault tree

Dynamic fault trees are important tools for modeling systems with sequence failure behaviors. The Markov chain state space method is the only analytical approach for a repairable dynamic fault tree (DFT). However, this method suffers from state space explosion, and is not suitable for analyzing a large scale repairable DFT. Furthermore, the Markov chain state space method requires the components’ time-to-failure to follow exponential distributions, which limits its application. In this study, motivated to efficiently analyze a repairable DFT, a Monte Carlo simulation method based on the coupling of minimal cut sequence set (MCSS) and its sequential failure region (SFR) is proposed. To validate the proposed method, a numerical case was studied. The results demonstrated that our proposed approach was more efficient than other methods and applicable for repairable DFTs with arbitrary time-to-failure distributed components. In contrast to the Markov chain state space method, the proposed method is straightforward, simple and efficient.

 

 


SELECT PUBLICATION YEAR