ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


engine

Eksperymentalna analiza warunków pracy silnika samochodowego

W artykule przedstawiono wyniki badań warunków pracy silnika samochodowego w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Obiektem badań był silnik benzynowy 2,2 MPFI Holden z wielopunktowym wtryskiem paliwa, zamontowany w samochodzie dostawczym Lublin II. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci tablic gęstości czasowej poszczególnych stanów pracy silnika.

Metoda oceny eksploatacyjnej trwałości tłokowego silnika samochodowego z uwzględnieniem przebiegu rozruchu

W artykule zaprezentowano metodę oceny eksploatacyjnej trwałości tłokowego silnika samochodowego z uwzględnieniem przebiegu rozruchu. Metoda ta została opracowana na podstawie przeprowadzonych badań stanowiskowych i eksploatacyjnych silnika.

Experimental anałysis o f automotive engine conditions of operation

The paper presents results of research of automotive engine working conditions during the actual road operation. Investigations were done using 2,2, MPFI Holden gasoline engine mounted on the deliyery truck Lublin II. Obtained results were transformed into time density tables representing particular states of operation of the engine. The paper is summarized with some conclusions.

A Method of Evaluation Automotive Engine Durability with Start-Up Consideration

The paper presents a method of prediction engine durability in conditions of operation, including engine start-up. This method was verified on the ground of test stand and road operation of the 359M engine mounted on the Star 1142 truck.

Wpływ błędu pomiaru zużycia na oszacowanie wartości współczynnika intensywności zużywania elementów układu tłok-pierścienie-cylinder silnika samochodowego

W artykule opisano sposób szacowania wpływu błędu pomiaru zużycia na wartość intensywności zużywania obliczaną metodą najmniejszych kwadratów oraz przedstawiono wynikające stąd przesłanki do planowania badań eksploatacyjnych przebiegu zużycia elementów układu tłok-pierścienie-cylinder samochodowych silników spalinowych.

The effect of wear measuring error on evaluating wear intensity factor of elements composing piston-rings-cylinder set in a motor-car engine

The paper deals with the way of assessing the effect of wear measuring error on wear intensity value calculated by minimum chi-square method and points out the necessity for conducting maintenance studies on the wear course of elements composing piston-rings-cylinder set a in motor-car combustion engine.

OBD II system as a future diagnostic methods of vehicle

This paper describes On Board Diagnostics II. The control process of each car's elements, which determine the level of toxic exhaust components, are described here. OBD II standard introduce in the United States of America - the World standard since 2000 for motor-car and delivery vehicle puts on the obligation made the new diagnostic systems by the vehicle producer. Measurement and on-line monitoring the basic parameter as the power train should be the obligators/function of these systems.

Charakterystyczne zakresy prędkości obrotowych wału korbowego podczas pracy silnika spalinowego w warunkach eksploatacji samochodu

Badania empiryczne silników spalinowych w warunkach rzeczywistej eksploatacji pojazdów umożliwiają uzyskanie wielu informacji o ich pracy. Analiza posiadanych wyników pozwala na określenie skali obciążeń mechanicznych i cieplnych silnika w warunkach eksploatacji samochodu. Jest to szczególnie istotne przy ocenie trwałości i niezawodności silnika. Niniejszy artykuł prezentuje przeprowadzone badania samochodów LUBLIN oraz STAR. Przedstawiono w nim także analizę porównawczą uzyskanych wyników prędkości obrotowych wału korbowego trzech różnych silników: C22NED, 359M oraz 4CT90.

Characteristic rotational speed ranges of a crankshaft during combustion engine operation at car maintenance

The combustion engines' studies run at actual vehicle maintenance provide significant information on some parameters of their operation. The analysis of results makes it possible to determine the scale of mechanical and thermal load at car maintenance. The results of maintenance studies are regarded as very helpful in designing new and improving existing engine structures as well as systems presently used to control admission, combustion and exhaust processes. The paper presents the studies carried out on two truck types: LUBLIN and STAR. Rotational speeds of the crankshaft for three different engine types: C22NED, 359M and 4CT90 were also compared.

Strony