ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Huiying Gao

Oparta na teorii entropii niezawodnościowa optymalizacja konstrukcji dla zmiennych rozmytych i przedziałowych

Zagadnienie optymalizacji niezawodnościowej konstrukcji w przypadkach, gdy mamy do czynienia ze zmiennymi rozmytymi i przedziałowymi odgrywa ważną rolę w praktyce inżynierskiej. Problemy optymalizacji niezawodności, w których wykorzystuje się tylko zmienne przedziałowe można z powodzeniem rozwiązywać stosując przedziałową symulację Monte Carlo, metodę ekstremum czy aproksymację metodą punktu siodłowego. Kluczowe znaczenie dla analizy niezawodności oraz projektowania optymalizacyjnego systemów ma zatem sposób postępowania ze zmiennymi rozmytymi. Wprawdzie zmienne rozmyte można przekształcać do zmiennych interwałowych za pomocą metody alfa-przekrojów, jest to jednak metoda skomplikowana i kosztowna obliczeniowo. Dlatego w niniejszym artykule zaproponowano równoważną metodę konwersji opartą na teorii entropii, która umożliwia przekształcanie zmiennych rozmytych do normalnych zmiennych losowych, pozwalając w ten sposób pominąć złożony proces całkowania. W oparciu o tę metodę, opracowano entropijną metodę optymalizacji sekwencyjnej i oceny niezawodności (ESORA), którą, w połączeniu z analizą najgorszego przypadku, można stosować do niezawodnościowej optymalizacji konstrukcji przy zmiennych rozmytych i przedziałowych. W przykładzie numerycznym, metodę E-SORA zastosowano w połączeniu z metodą podwójnej pętli do rozwiązania problemu niezawodnościowego projektowania mechanizmu korbowego przy zmiennych rozmytych i przedziałowych. Trafność i skuteczność proponowanej metody oceniano za pomocą algorytmu alfa-przekrojów. Wyniki pokazują, że proponowana metoda stanowi odpowiednie narzędzie do przeprowadzania optymalizacji niezawodnościowej konstrukcji w przypadku gdy zmienne mają charakter rozmyty i przedziałowy.

Reliability-based design optimization under fuzzy and interval variables based on entropy theory

Reliability-based design optimization under fuzzy and interval variables is important in engineering practice. The interval Monte Carlo simulation (IMCS), extremum method, and saddlepoint approximation (SPA) can be used for reliability optimization issues contain only interval variables. Thus, how to deal with the fuzzy variables is critical for system reliability analysis and optimization design. The α-level cut method can be applied to deal with fuzzy variables but it is complex and computationally expensive. Therefore, an equivalent conversion method based on entropy theory is proposed in this paper, which can convert the fuzzy variables to the normal random variables to avoid the complex integral process. According to the equivalent conversion method, the entropybased sequential optimization and reliability assessment (E-SORA) is developed in combination with the worst case analysis (WCA) for reliability-based design optimization under fuzzy and interval variables. A numerical example about the reliability design of the crank-link mechanism under fuzzy and interval variables is solved by the E-SORA, double-loops method, and α-level cut algorithm, respectively, is used to demonstrate the accuracy and efficiency, and the results show that the proposed method is feasible for reliability-based design optimization under fuzzy and interval variables.

 


SELECT PUBLICATION YEAR