ISSN 1507-2711
Our IF is 0,505

Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)       Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin      Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

Submission On-Line

Publisher:
Polish Maintenance Society (Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation of National Maintenance Societies

Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e., Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability.

 

 

MOST CITED

Update: 2014-08-25

Title: RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
Author(s): Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: 2(42)/2009  Pages: 4-7  Published: 2009
Times Cited: 17 (from All Databases)
Title: AN ANALYSIS OF DEGRADATION OF VEHICLES IN OPERATION
Author(s): Ryszard MICHALSKI, Sławomir WIERZBICKI
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: 1(37)/2008  Pages: 30-32  Published: 2008

Times Cited: 10 (from All Databases)
Title: EFFICIENT RELIABILITY ANALYSIS OF SYSTEMS WITH FUNCTIONAL DEPENDENCE LOOPS
Author(s):
Liudong XING, Joanne Bechta DUGAN, Brock A. MORRISSETTE
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: 3(43)/2009  Pages: 65-69  Published: 2009

Times Cited: 9 (from All Databases)

Title: PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
Author(s): Grzegorz KRÓLCZYK, Maksymilian GAJEK, Stanisław LEGUTKO

Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: Vol. 15, No. 1, 2013 Pages: 62-65  Published: 2013
Times Cited: 8 (from All Databases)

Title: A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
Author(s):
Yan-Feng LI, Hong-Zhong HUANG, Yu LIU, Ningcong XIAO, Haiqing LI
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: Vol. 14, No. 3, 2012 Pages: 208-214  Published: 2012
Times Cited: 8 (from All Databases)

 

Visits since
10th May 2002

PageRank

Lars FRORMANN

Aspects for the description of the heat transfer during the impregnation of textile semi finished products

Composite materials are used as construction materials increasingly since a material alone can not meet frequently the demanded requests. At that established just in the field of the plastic processing the fibre reinforced plastics. This material class is not sufficiently examined up to now, at which the heat transfer of such composites is not sufficient in particular described yet. The heat transfer in fibre reinforced plastics will be described in dependence of the used textile semi finished product (for example textile thread or fabric) in which a self developed calculation tool is used. Definitively the calculated results are compared with experimental values.

Aspekty dotyczące opisu przenoszenia ciepła podczas impregnacji półproduktów włókienniczych

Tworzywa kompozytowe coraz częściej są stosowane jako materiały konstrukcyjne, ponieważ w wielu przypadkach jeden rodzaj materiału nie może spełnić wszystkich wymagań. W zakresie technologii tworzyw sztucznych powszechne stało się zwłaszcza wzmacnianie tworzyw sztucznych włóknami. Jednakże ta klasa materiałów nie została dotychczas zbadana w wystarczającym stopniu, przy czym brak wyczerpującego opisu dotyczy zwłaszcza przenoszenia ciepła w materiałach kompozytowych tego typu. Tematem niniejszego opracowania jest więc zagadnienie przenoszenia ciepła w tworzywach sztucznych wzmacnianych włóknem w zależności od użytego półproduktu włókienniczego (np. przędzy lub tkaniny). Do opisu zastosowano samodzielnie stworzone narzędzie obliczeniowe. Wyniki tych obliczeń zostaną porównane z wartościami doświadczalnymi.