ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Mirko Vujošević

Nowe podejście do wyznaczania najważniejszych elementów systemu oraz poprawy niezawodności systemu w warunkach ograniczonego budżetu

W złożonych systemach, w których koszty poprawy niezawodności poszczególnych elementów są znane, często ogranicza się budżet przeznaczony na podnoszenie ogólnej niezawodności systemu. W takich przypadkach konieczna jest maksymalizacja niezawodności systemu przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na poziomie minimum. Powszechnie znane metody rozwiązywania powyższego problemu opierają się na wyznaczaniu ważności kosztów, co wymaga określenia rang elementów składowych systemu, a w dalszej kolejności wyodrębnienia pewnej liczby najważniejszych elementów pierwszorzędnej rangi. W niniejszej pracy zaproponowano nowe podejście do określania najważniejszych komponentów systemu w oparciu o problem maksymalnego pokrycia w granicach budżetu (budgeted maximum coverage problem); podejście wdrażano z wykorzystaniem wcześniej znanych minimalnych przekrojów niezdatności. Optymalizacja proponowanego modelu matematycznego, pozwoliła na jednoczesne wyznaczenie wszystkich najważniejszych elementów, dla których łączne wydatki na utrzymanie ruchu nie przekraczały całkowitego ograniczonego budżetu. Nowe podejście zostało przebadane w serii eksperymentów przeprowadzonych na zbiorze przykładów testowych, za które posłużyły wzorcowe drzewa błędów. Wyniki badań porównano z wynikami uzyskanymi za pomocą dwóch miar ważności kosztów – miary ważności opartej na kosztach oraz miary ważności opartej na opłacalności. W większości przypadków, proponowany model dawał lepsze wyniki niż pomiary ważności kosztów.

A new approach for determining the most important system components and the budget-constrained system reliability improvement

Importance measures are used for indexing system components due to their impact on the system’s overall reliability. In order to identify the specific number of the most critical components, first-ranked components are singled out as the most important ones. However, importance measures consider only the influence of individual components and they are not applicable to combinations or groups of components. This common feature of importance measures is referred to in literature as one of still open issues. This paper proposes a new approach for determining the most important system components, where a whole set of components are determined simultaneously taking into account their interdependence. In systems with a large number of interdependent components, the number of the most important components which should be prevented is often limited due to the available budget. Using pre-known minimal cut sets, a mathematical model based on the Budgeted Maximum Coverage Problem is proposed. By its optimization, the simultaneous determination of all of the most important components whose total expenses do not exceed the limited overall budget is achieved. The new approach was tested by a series of experiments conducted over a set of test examples. The results of the experiments were compared with the results obtained using two commonly used cost importance measures.