ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


Lista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 


 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Piotr Rybak

Obciążenia eksploatacyjne o charakterze udarowym działające na wyposażenie specjalne wozów bojowych

Zapewnienie wozom bojowym wysokiej skuteczności działania, bezpieczeństwa oraz niezawodności podczas realizacji złożonych zadań jest traktowane priorytetowo. A zatem uzbrojenie i sprzęt wojskowy musi spełniać bardzo wysokie wymagania w tym aspekcie podczas eksploatacji w różnych warunkach. W pracy przedstawiono podstawowe źródła obciążeń dynamicznych działające na wozy bojowe. Uwagę skupiono na obciążeniach mających charakter udarowy, gdyż one głównie wpływają na sprawność i niezawodność pojazdu, urządzeń wewnętrznych i stan psychofizyczny załogi. Obciążenia te wynikają z jazd terenowych, strzelania z armaty, oddziaływania miny lub IED, trafienia pociskiem przeciwnika. W rezultacie przedstawiono niektóre fragmenty z badań eksperymentalnych i modelowych wozów bojowych. Wyniki tych badań mogą być pomocne przy projektowaniu urządzeń wewnętrznych pojazdu w tym urządzeń specjalnych. Szczególnie w aspekcie wymagań normatywnych dla tej klasy pojazdów oraz ich urządzeń specjalnych.

Operating loads of impulse nature acting on the special equipment of the combat vehicles

Providing the combat vehicles with high operation effectiveness, safety and reliability during execution of complex tasks makes a priority. Therefore the armament and the military equipment have to meet very high requirements in that aspect when used in various conditions. This paper presents basic sources of dynamic loads affecting the combat vehicles. Attention is paid to the loads of impact nature as they mostly affect the effectiveness and reliability of a vehicle, electronic equipment and psychophysical condition of the combat vehicle crew. These loads result from off-road drives, firing the gun, the influence of the land mines or IED, hitting by enemy’s missile. As a result, some fragments of the experimental and model tests on combat vehicles are presented. Results of these tests can be helpful when designing internal vehicle equipment including special equipment. Particularly in the aspect of normative requirements for that class of vehicles and their special equipment.

The influence of temperature on the damping characteristic of hydraulic shock absorbers

This paper presents the results of bench-tests and calculations assessing the influence of temperature on the performance of a two-pipe hydraulic shock absorber. The shock absorber prepared for the tests was cooled with dry ice to a temperature corresponding to that associated with the average winter conditions in a temperate climate. The temperature range of the shock absorber during testing was ensured via equipping it with a thermocouple and monitoring it with a thermal imaging camera. During testing, the shock absorber was subjected to kinematic forces of a selected frequency with two different, fixed displacement amplitudes. The results of the tests showed a direct correlation between the decrease of component resistance at lower temperatures. The rate of change in resistance was higher at lower temperatures. It was also found that the energy dissipated in one shock cycle decreased linearly with an increasing temperature. Finally, a method for determining the ideal use temperature of the shock absorber for the assumed operating conditions was also presented.