ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Xueyi Li

Diagnostyka pittingu kół zębatych na podstawie surowego sygnału emisji akustycznej w oparciu o głębokie uczenie maszynowe

Pitting kół zębatych stanowi jedno z najczęstszych uszkodzeń przekładni mechanicznych. Do wykrywania takich uszkodzeń stosuje się sygnały emisji akustycznej (AE), które, ze względu na niższą wrażliwość na hałas otoczenia, stanowią skuteczniejsze narzędzie diagnostyczne niż tradycyjne sygnały wibracyjne. Wykrywalność zużycia guzełkowatego (pittingu) kół zębatych przy użyciu sygnałów AE i splotowych sieci neuronowych jest jednak niska. Aby rozwiązać ten problem, w niniejszym artykule zaproponowano nową metodę diagnozowania uszkodzeń kół zębatych za pomocą surowych sygnałów AE, którą nazwano augmented convolution sparse autoencoder (konwolucją rozszerzoną z wykorzystaniem autoenkodera rzadkiego, ACSAE). Jest to metoda samouczenia jednowymiarowych splotowych sieci neuronowych realizowanego za pomocą autoenkodera rzadkiego. Metoda ta wykorzystuje teorię wzmocnienia do zwiększania adaptacyjności i odporności sieci. Metoda ACSAE pozwala na automatyczne wyodrębnianie cech degradacji bezpośrednio z oryginalnych sygnałów AE bez konieczności ich konwersji do domeny czasu i częstotliwości. Walidację metody przeprowadzono na podstawie sygnałów AE otrzymanych w badaniach kół zębatych. Analiza wyników badań pittingu kół zębatych wskazuje, że proponowana metoda pozwala na skuteczną detekcję tego typu uszkodzeń, przy wskaźniku wykrywalności powyżej 98%. Analiza porównawcza pokazuje, że metoda ACSAE cechuje się większą trafnością diagnostyczną w wykrywaniu błędów montażowych kół zębatych w porównaniu z sieciami neuronowymi w pełni połączonymi, splotowymi i rekurencyjnymi.

Gear pitting fault diagnosis using raw acoustic emission signal based on deep learning

Gear pitting fault is one of the most common faults in mechanical transmission. Acoustic emission (AE) signals have been effective for gear fault detection because they are less affected by ambient noise than traditional vibration signals. To overcome the problem of low gear pitting fault recognition rate using AE signals and convolutional neural networks, this paper proposes a new method named augmented convolution sparse autoencoder (ACSAE) for gear pitting fault diagnosis using raw AE signals. First, the proposed method combines sparse autoencoder and one-dimensional convolutional neural networks for unsupervised learning and then uses the reinforcement theory to enhance the adaptability and robustness of the network. The ACSAE method can automatically extract fault features directly from the original AE signals without time and frequency domain conversion of the AE signals. AE signals collected from gear test experiments are used to validate the ACSAE method. The analysis result of the gear pitting fault test shows that the proposed method can effectively performing recognition of the gear pitting faults, and the recognition rate reaches above 98%. The comparative analysis shows that in comparison with fully-connected neural networks, convolutional neural networks, and recurrent neural networks, the ACSAE method has achieved a better diagnostic accuracy for gear fitting faults.

 


SELECT PUBLICATION YEAR